Aplicacions dels Àrids

Apart de l’estalvi econòmic que té l’utilització d’Arids reciclats el ventall d’aplicacions és molt ampli, com poden ser:

Bases i Subbases, camins i carreteres, drenatges, blocs de formigó, illetes o rotondes, tapaments de tubs, material per obres i construcció, murs, jardineria…etc.
Des de que vam començar a produir àrids reciclats hem anat perfeccionant el nostre producte, invertint en nova maquinària, millorant la existent i introduint rentadores, imans, cabina de triatge…etc.

Actualment la nostre planta esta formada per dues rentadores, dos imans i una cabina de neteja manual en la que 4 persones fan la tria manual per així poder descontaminar qualsevol tipus de petit material.

Per tal de garantir la qualitat del producte acabat, Reciclàrids fa analitzar periòdicament els seus productes en laboratoris independents per així garantir la qualitat dels seus productes.

El compliment de la normativa legal vigent permet la utilització dels àrids reciclats en les obres, des de la petita obra d’acondicionament fins a la gran obra d’infraestructures.