Equips Mòbils de Matxuqueig

Tot i que el punt principal de reciclatge de RCD’s és la planta de reciclatge, sovint es pot fer aquest reciclatge a origen.

Això suposa un gran estalvi principalment en el transport, doncs evitem de portar el material a la planta i un cop processat, torna’l a portar a l’obra.

En aquest sentit ens hem especialitzat en tenir diferents equips mòbils, per adaptar-nos a les necessitats específiques de cada client i cada obra.És un sistema o procés especialment indicat per a obres de dimensions importants, com carreteres, urbanitzacions, explotació de canteres…

La maquinària compleix els requisits CE de sonoritat i seguretat per a treballar en qualsevol lloc, inclòs dins les ciutats.