Qualitat i Medi Ambient

A Reciclàrids, estem molt sensibilitzats i compromesos amb el medi ambient. Tots els materials que entren a la nostra planta son tractats de manera que el màxim de materials possibles es puguin reintegrar al cicle productiu, afavorint la sostenibilitat del sistema i fent que el material torni a ser utilitzat com a matèria primera.

Reciclàrids compta amb el certificat de Garantia de Qualitat Ambiental i l’autorització de gestor de residus autoritzat per l’agència de Residus de Catalunya amb el codi 1162.10

Els nostres productes estan certificats amb la qualificació CE per a l’ús en carreteres i altres treballs d’obres públiques.

ce_reciclarids_1

Periòdicament s’analitzen els diferents productes reciclats per organismes autoritzats independents per tal de que donin conformitat de la qualitat dels àrids reciclats.

A més a més tots els sistemes de pesatge que hi ha a la planta, disposen de les seves certificacions, homologacions i controls periòdics d’obligat compliment.