Venda d’Àrids Naturals

A part de l’ampli catàleg de productes reciclats, també oferim àrids naturals de primera qualitat, facilitant així la proximitat d’aquests materials als nostres clients.

Tenim un ampli estoc permanent tant d’àrids naturals com reciclats el que permet al nostres clients disposar de tot el material necessari sense increment de costos en logística i transport per diferents aplicacions.

SORRA RENTADA FINA


MIDES (mm): 00-03
DENSITAT: 1.700 Kg/M3
APLICACIONS:
– Protecció canalitzacions.
– Treballs de construcció.
– Sorrals de parcs infantils.
– Símil sorra platja.

COMPOSICIÓ:
– Sorral natural

BARREJA
0-12


MIDES (mm): 00-12
DENSITAT: 1.600 Kg/M3
APLICACIONS:
– Per fer formigó.
COMPOSICIÓ:
– Grava natural.

SORRA
MORTER


MIDES (mm): 00-04
DENSITAT: 1.700 Kg/M3
APLICACIONS:
– Per fer morter.
– Protecció canalitzacions.
COMPOSICIÓ:
– Sorral natural

SAULÓ


MIDES (mm): 00-06
DENSITAT: 1.700 Kg/M3
APLICACIONS:
– Protecció de canonades de serveis.
– Reblerts, Jardineria.
– Camps de Futbol.
COMPOSICIÓ:
-Arena granítica

COMPOST


MIDES (mm): 00-10
DENSITAT: 500 Kg/M3
APLICACIONS:
– Jardineria.
COMPOSICIÓ:
– Adob de planta de
compostatge.

TERRA VEGETAL


MIDES (mm): 00-40
DENSITAT: 1.700 Kg/M3
APLICACIONS:
– Jardineria.
COMPOSICIÓ:
– Terra Natural.

BARREJA COMPOST SAULÓ TERRA


MIDES (mm): 00-20
DENSITAT: 1.200 Kg/M3
APLICACIONS:
– Jardineria.
COMPOSICIÓ:
– Terra vegetal.
– Compost.
– Sauló.

SORRA DE TRINXAT CERÀMIC


MIDES (mm): 00-06
DENSITAT: 1.700 Kg/M3
APLICACIONS:
– Jardineria.
COMPOSICIÓ:
– Ceràmica.

TRINXAT
CERÀMIC


MIDES (mm): 12-25
DENSITAT: 1.300 Kg/M3
APLICACIONS:
– Jardineria.
– Drenatges.
– Bases i sub-bases.
COMPOSICIÓ:
– Ceràmica